Husleia i kommunale boliger i Trondheim er ute av kontroll.