Allerede for fem år siden fikk Trondheim kommune beskjed om at det midlertidige botilbudet for kvinner som ruser seg, er for dårlig.