I skyggen av det grønne skiftet og produksjon av fornybar energi ligger rasert natur og splittede lokalsamfunn.