Det er liten vits å fylle en buss full av passasjerer om man ikke har noen til å kjøre den, skriver Vegard Tillerflaten. Foto: Privat

28.september ble det klart for en politisk plattform i Trondheim, og noen dager etterpå kom Stiklestadplattformen for Trøndelag. Ingen plattform med flertall, men med gode politiske intensjoner, håper og tror jeg.

Som fagforeningsleder for Fagforbundet BSF, med over 700 medlemmer i kollektivtrafikken i Trøndelag, kan jeg bare si at dessverre ble kollektivtrafikken ikke satset på denne gangen heller, verken i Trondheim eller Trøndelag, for mine medlemmer og kollegaer.

Det er bra at man vil senke prisene på billetten og gjøre det enklere og mer miljøvennlig å komme seg rundt i vårt flotte fylke. Men kollektivtrafikken opplever en sjåførmangel som er stor, ikke bare i vårt fylke og nasjonalt, men også globalt. Dette gjelder ikke bare buss, men også sjøfart som hurtigbåtene.

Det er liten vits å fylle en buss full av passasjerer om man ikke har noen til å kjøre den. 6.september 2023 kom Oslo Met med rapporten «Hvem skal kjøre bussen?». Den bør uroe våre politikere, spesielt i distriktet, med tanke på rekruttering.

Man fokuserer mye på hva som er problemene og utfordringene, men vi kommer også med noen forslag til løsninger.

1. 30 timers uke med full lønnskompensasjon bør prøves ut som prøveprosjekter. Dette innspillet ble for en god stund siden sendt til påtroppende fylkesordfører Hallem.

2. En mer politisk styring av AtB.

3. Utrede å drive kollektivtrafikken som Sporveismetoden, slik de gjør på t-bane og trikk i Oslo, når anbudet i Stor-Trondheim går ut i løpet av 2029.

Lønn er også viktig i denne sammenheng og det blir veldig umusikalsk for mine medlemmer å lese om lønningene i det heleide aksjeselskapet til Trøndelag Fylkeskommune, AtB, i Trønder-Avisa. Mine medlemmer og kollegaer har siden 2007 blitt lovet å være mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vi må komme dit at ungdom på skolebenken på transport- og logistikklinjene ønsker å bli bussjåfør og jobbe i kollektivtrafikken. Da må vi satse på yrkesfag, og vi må ha en bransje under en enhet som viser tillit fremfor kontroll, samt at eventuelle overskudd går tilbake til tjenesten og ikke som profitt til noen få eiere.

Skal vi nå alle mål, må vi gå sammen. Nå, etter valgdagen, sitter vi med to politiske plattformer som ikke har fokus på rota til utfordringene i kollektivtrafikken. Sats på de ansatte i kollektivtrafikken. Vi ønsker involvering, medvirkning og tillit i vårt arbeid.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Tirsdag 17. oktober på Adressahuset: Portrettintervju LIVE med Kent Ranum Facebook

Blir man lykkeligere uten skjerm? Møt Michael Stilson som har vært avlogga siden september: Avlogga: Lykkeligere uten skjerm? Facebook