Små land er ikke tjent med å stå alene og EU-landene er de landene vi har mest til felles med i verden. Det er på høy tid at europadebatten begynner å ta plass i offentligheten.