Gratis innsats har dalt etter pandemien. Den trenden får ikke fortsette.