Jeg har levd i dette samfunnet i 17 år. Jeg har sett det utvikle seg, jeg har meninger, og jeg engasjerer meg i saker som påvirker livet mitt. Det er på tide at vi unge også blir inkludert i samfunnet gjennom stemmeretten. Det er på tide gi stemmerett til 16-åringer.

Det virker absurd at noen 50-åringer skal forme skolepolitikken som direkte påvirker oss unge. Jeg er midt i utdanningssystemet, og våre erfaringer og perspektiver bør også være med på å forme fremtiden for utdanningen vår. Hva om vi unge skulle forme eldreomsorgen? Vi trenger folk i alle aldersgrupper til å bestemme, ikke bare folk som pusher 50.

Alle er opptatt av ting som berører dem, enten det er prisen på maten i kantinen, klimaet eller kostnaden av drivstoff til mopeden. Disse sakene påvirker vår daglige tilværelse, og derfor burde vi unge bli hørt når det kommer til politiske beslutninger som angår oss direkte.

Ved stortingsvalget i 2021 var valgoppslutningen på 77 prosent, mens den ved lokalvalget i 2023 var på 64,7 prosent for fylket og 62,4 prosent for kommunen. Å gi unge stemmerett vil mest sannsynlig øke valgoppslutninga, da all forskning viser at 16- og 17-åringer stemmer oftere enn vanlige førstegangsvelgere når de får muligheten.

Vi unge er ikke bare opptatt av dagligdagse saker, men vi er også de som i større grad blir påvirket av beslutninger som tas i lokale valg. Vi bruker kollektivtransport, nyter kulturarrangementer og er involvert i idrettsaktiviteter. Vår deltakelse i samfunnet fortjener å bli anerkjent gjennom stemmeretten.

Vi 16-17-åringer utgjør en stor del av den norske befolkningen. Vi har alle ulike meninger og er unike, derfor må alle få bli med i politikken. La oss bli med og gjøre en forskjell i samfunnet. Ja til stemmerett for 16- åringer.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!