Kommuner som mister kommunesentret får en dårligere utvikling enn de ellers ville hatt, viser forskning.