Dette blir neppe det nye kommunekartet i Trøndelag nå. Men det er sådd mange frø.