Når helsen din blir dårligere og du ikke klarer å ta vare på deg selv, hus og hjem som før, kan du søke hjelp fra kommunen. Ofte har du ventet lenge før du tar kontakt, for du ønsker jo aller helst å klare deg selv.

Hvis kommunen er enig med deg og vurderer at du har behov for hjelp og at du fyller alle vilkår, så fatter de et vedtak i din favør.

 Når vedtaket kommer i postkassen, gir det deg noen forventninger om hva som skal skje videre. Kanskje føler du lettelse og glede over endelig å få hjelp?

Linda Synnøve Engan Brekk, seniorrådgiver i Pasient- og brukerombudet i Trøndelag. Foto: Privat

Men i noen tilfeller går det dager, uker eller måneder uten at du hører noe fra kommunen etter å ha mottatt vedtaket.

 Hvis du er heldig, har du pårørende som kan hjelpe deg mens du venter, men dette gjelder ikke alle.

Pasient- og brukerombudet i Trøndelag har nylig mottatt henvendelser fra flere som har fått vedtak fra kommunen, men så får de ikke den hjelpen det står at de skal få. Årsakene kan være mange. Noen ganger er sykefraværet blant ansatte så høyt at kommunen bare kan tilby et minimum av hjelp, langt fra det som er beskrevet i vedtaket og det de faktisk trenger. Andre ganger klarer ikke kommunen å bli enige om hvem som skal hjelpe. Vi ser også at noen ikke får hjelp fordi den nødvendige kompetansen ikke finnes. Hvem skal stille opp da?

Vi er bekymret for at dette gjelder mange flere enn de som har tatt kontakt med oss. Mange er redde for å si ifra. Vi er bekymret for pasientenes helse og at pårørende får en mye høyere belastning enn de bør og skal ha. Dette påvirker tilliten til den kommunale helsetjenesten.

Formålene i helse- og omsorgstjenesteloven er klare, og rettighetene er tydelige.

Men hva hjelper det når hjelpen uteblir?

 Kanskje er det lurt av kommunen å gå gjennom disse med jevne mellomrom og spørre seg selv: tilbyr vi de tjenestene innbyggerne forventer av oss, og ikke minst, har rett på etter vedtaket?

Hvis svaret på dette er nei, skal man som helsepersonell følge opp dette og i tillegg kan man sende inn en bekymring til statsforvalteren etter helsepersonelloven.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!