I politikk handler det om å prioritere. Det er nettopp det Miljøpartiet De Grønne ønsker å gjøre ved å ta opp diskusjonen om redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon.

Det kan være snakk om mange alternativer til hvordan man kan å få dette til.

Innenfor min bransje, kollektivbransjen, vil en 30 timers uke være det mest fornuftige.

Hvorfor? Fordi vi har variert produksjon ut ifra tid på dagen og hvilken dager det kjøres buss, trikk og T-bane på.

Våre arbeidsgivere trenger å ha muligheten til å beregne et gjennomsnitt av arbeidstiden. Om man bare snakker om å innføre en sekstimersdag, låser man seg veldig fort fast,

Arbeidslivet er i en stor endring. Der en del av arbeidslivet har gått for løsninger som hjemmekontor og fleksitid, så kan en redusering av arbeidstid innenfor en rekke andre yrker være en god vei å gå.

Det er trist å lese at arbeidsministeren fra Arbeiderpartiet ikke ønsker å ta opp diskusjonen, men bare smeller til med hvor mye dette vil koste.

Jeg har tro på at redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon gjør at hverdagskabalen oftere går opp. Mer fritid vil gjøre oss til bedre arbeidstakere.

Dette er absolutt veien å gå, både for å få et mer tilrettelagt arbeidsliv og for å få ned sykefraværet.

Det kan også løftes inn i debatten om pensjonsforliket, som er litt av en «het potet»: Om noen mener at man skal stå lenger i jobb, må redusert arbeidstid prioriteres inn.

Dette var også klar tale fra representantskapet til Fagforbundet Trøndelag den 20. og 21. mars 2024, som vedtok en uttalelse som het: En mer rettferdig pensjon, der siste kulepunkt var en gradvis reduksjon av arbeidsuka frem mot 30 timers uke.

Det vil være et tiltak som gjør at fagbevegelsen kan vurdere å bli med på en økning i pensjonsalder, men det må selvsagt bli gjort i samråd og medvirkning med tillitsvalgte og verneombud.

Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeideres Forening har prøvd å ta opp dette tidligere med mindretallet som ble satt til å styre Trøndelag etter valget, men vi har dessverre talt for døve ører.

Nå har jo dette mindretallet fått flertall gjennom å få med seg MDG i en fargerik koalisjon.

Derfor er vi nå meget spent på hvor hardt MDG Trøndelag vil presse på for å få til en prøveordning med 30 timers uke med full lønnskompensasjon i kollektivbransjen i Trøndelag.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!