Adressa er mindre uenige med Miljøpartiet De Grønne enn de tror i sin lederartikkel. Det er på overtid å snakke om arbeidstid, sa jeg i VG. Nå er debatten i gang, akkurat som Adressa etterspør. Kunnskapen om løsninger og konsekvenser som Adressa ønsker seg, er nettopp det Miljøpartiet De Grønne nå tar til orde for.

Det er ingen som vil innføre kortere arbeidstid over natta. Reduksjon av arbeidstid må uansett skje gradvis. Nå i første omgang vil MDG at staten skal teste ulike varianter av kortere arbeidstid i offentlig sektor, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Slik får man testet hvordan firedagersuke, 6-timersdag eller andre fleksible varianter kan fungere.

Da kan vi få erfaringer som er nyttige for arbeidsplasser over hele Norge, den dagen kortere arbeidstid blir en realitet – det som funker for verft på Verdal er jo fort ikke det samme som for kontorjobber i Trondheim.

I privat sektor skjer for øvrig reduksjonen i arbeidstid allerede av seg selv. Flere og flere norske bedrifter velger å organisere arbeidet sitt på en annen måte, fordi de ser at det lønner seg.

Norge trenger mer arbeidskraft. Men vi sliter ut mange av dem som allerede er i jobb. To av tre nordmenn sier at tidsklemma gjør dem bekymret for deres egen psykiske og fysiske helse. Hver femte sykepleier slutter etter bare ti år, fordi arbeidspresset er for stort. Mange, særlig kvinner, sier at tidspress er nettopp grunnen til at de ikke føder flere av framtidas arbeidstakere. Fordi vi må jobbe til vi er godt over 70, så må vi ha et arbeidsliv vi kan stå i over tid.

Vi skylder norske arbeidstakere å teste ut kortere arbeidstid.

Er det en god idé å teste kortere arbeidsuke? Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!