Da jeg var barn lærte jeg at det å være avhengig av andre var et tegn på svakhet. Min far sa at det var bedre å være fryktet enn elsket.