Nav i Trondheim legger fram et forslag som kan bety mye for unge som står utenfor jobb og skole. Vi håper politikerne går inn for at Trondheim blir forsøkskommune.