I 1988 var det åpning av ny E6 øst. Marvin Wiseth var ordfører og inviterte til åpningsfest, og jeg var invitert.

Først nå i høst, mer enn 35 år senere, er veien nedbetalt og bompengeinnkrevingen av denne utbyggingen inklusive oppgraderinger avsluttes.

Men bompengeinnkrevingen avsluttes ikke. Den nye veien som ble vedtatt for fem år siden, skal også finansieres med bompenger. Så langt har den nye utbyggingen redusert den gamle utbyggingen til en krøttersti, den er to år forsinket og det er full stans frem til våren 2024.

Hvordan kan det anstendighetens navn kreves inn bompenger for en krøttersti?

Norgesdemokratene Trondheim vil primært at det nye prosjektets nå endres til statlig fullfinansiering uten bruk av bompenger.

Sekundært må start på bompengeinnkrevingen utsettes til vi har en anstendig vei på plass.

Dyr buss, mugg på hybelen og skjenkestopp kl. 02? Kom på Samfundet og Adressas valgdebatt med unge politikere – og politisk nachspiel med ordførerkandidatene Ranum og Raaen. Les mer her!