I en kronikk i Adresseavisen advarer tre stipendiater andre land mot å gjøre som Norge og gå i elbilfella. De hevder at elbilpolitikken står i veien for det de kaller «virkelige klimavennlige transportløsninger». Det er en konstruert motsetning.

I menyen over grønnere transportløsninger, anbefaler de billig kollektivtrafikk, mer sykkel og gange, flere delebiler og mer penger til offentlig transport. Jeg er helt enig i at dette er gode satsinger, og mange av de gjennomføres faktisk. Satsing på metrobuss, bygging av sykkelfelt og innkreving av bompenger (også for elbiler) er noen eksempler.

Vi kommer uansett ikke unna at noen folk trenger en bil i hverdagen – slik kommer det også til å være i framtida. Selv i byene kan ikke alle reiser gjøres kollektivt, og i Distrikt-Norge er bilen noen ganger det eneste alternativet.

Elbilpolitikken er til for å bidra til at bilkjøringen som faktisk skjer, gjøres med en elbil uten klimagassutslipp framfor en forurensende fossilbil.

Når skribentene skriver at «elbiler ikke løser de store utfordringene knyttet til det gamle bilregimet», bagatelliserer de hvor viktig elektrifisering av bilparken er for å kutte klimagassutslipp. Verken Elbilforeningen eller noen andre hevder at en elbil løser alle utfordringer. Men en elbil som erstatter en fossilbil, kutter de direkte klimagassutslippene med to tonn CO₂ i året, og det bidrar til å bekjempe de farlige klimaendringene.

Og ja, vi har brukt skatte- og avgiftssystemet i elbilpolitikken. Lavere moms og kjøpsavgifter på elektriske biler har ikke handlet om å gjøre elbilen så billig som mulig, men å gjøre det dyrere å velge en bil som forurenser. Og her forteller skribentene bare halve historien. En nøkkel i den norske elbilsatsingen har vært å skattlegge nye forurensende biler mye, slik at de taper konkurransen i bilbutikken.

Som all annen politikk er heller ikke elbilpolitikken fri for dilemmaer. Det er riktig at grepene i skatte- og avgiftssystemet har truffet de med høyest inntekt. Det gjelder både de høye kjøpsavgiftene på forurensende biler, så vel som miljørabattene. Skal vi skifte ut bilparken, må vi begynne i nybilmarkedet, der teknologivalget faktisk skjer.

Skribentene antyder også at elbilsatsingen har skylden for at folk velger store biler. Men hangen til SUV-er kom lenge før elektrifiseringen skjøt fart og er på ingen måte noe særnorsk fenomen.

Andre land må finne sine løsninger, men Norge har vist at det er mulig å få forbrukerne til å bytte ut den forurensende bilen. Elbilen bør ikke få skylden for mangler i kollektivsatsingen. Å skape unødvendige motsetninger mellom gode klimatiltak er den virkelige fellen.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!