Det er gode grunner til at Adresseavisen i sin leder 7. februar etterlyser kraftige tiltak hvis Norge skal få gjort noe med naturkrisen. Hittil har utviklingen av små og store samfunn krevd nedbygging av viktig natur, bit for bit. Derfor må vi fremover klare å utvikle samfunnene våre på en måte som beskytter og tar vare på den viktige naturen fremover. Det kommer til å kreve noe av oss alle.

Skal vi løse natur- og klimautfordringene, må vi alle bidra på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Men på samme måte som det i stor grad må være næringslivet som må gjennomføre tiltakene som kutter klimagassutslippene, er det kommunene som må forvalte sine arealer på måter som ivaretar naturen.

Staten skal legge rammene som sikrer at det faktisk skjer, men skal det gi den langsiktige beskyttelsen av naturen må det skje på en måte som ansvarliggjør, og ikke umyndiggjør lokaldemokratiet. Jeg har tillit til at kommunene tar det ansvaret de har fått, men kan garantere at jeg både skal støtte og utfordre i dette arbeidet.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!