I lederen 27. april mener Adresseavisen at det er nødvendig å spare penger og effektivisere der det er mulig i disse «trange tider» i landet. Det er snakk om tøffe prioriteringer i økonomien men det er to områder der avisen mener høyere investeringer er nødvendig: helse og forsvar.

Hvor disse investeringene skal tas fra, sies det ingenting om. I 2023 utgjorde de største utgiftspostene helse, sykepenger, pensjon, sosiale ytelser og helseforetak cirka 60 prosent av statsbudsjettet på totalt 1719 milliarder. I tillegg kom rammetilskudd til kommunene på 204 milliarder. Utgifter til Forsvaret var 76 milliarder, cirka 13 prosent.

Adresseavisen gir full støtte til den enorme økningen av militærutgiftene som regjeringen foreslår. For 2024 er det 91 milliarder, og i de nærmeste årene 600 nye milliarder i tillegg. I alt skal det brukes 1624 milliarder innen 2036. De må tas fra resten av postene på statsbudsjettet, som var snaue 27 prosent i 2023. Det vil si utdanning, kultur, næring, ordensvesen, miljøvern, bolig og nærmiljø. Dersom bare helse skal prioriteres, skal sektoren skånes. Pensjoner og sosiale ytelser er ikke fredet av avisen og skal da kunne nedskjæres?

Det ser ut til at avisens ledelse har full tillit til statsministerens besvergelser om at opprustning og den sterke økningen av militærbudsjettet ikke skal gå ut over noe i samfunnet, som for eksempel penger til tannhelsetjenesten. Renta skal ikke opp, prisstigningen vil gå ned, lønningene og pensjoner skal gå opp. Velferden skal ikke berøres. Allerede i dag er det underfinansiering av sykepenger, uføretrygd, barnetrygd og minstepensjon, noe som har ført til en økende kløft mellom fattige og de enormt rike. Statlige overføringer til kommunene er så små at flere kommuner er »konkurs» og må kutte i sine budsjetter.

De politiske løftene om å bevare velstanden i fremtiden er det ingen grunn til å tro på. Man kan ikke bedrive en god helse- og sosialpolitikk samtidig med å delta i en grenseløs opprustningsspiral etter krav fra USA og Nato.

Vi krever at folk blir gjort klar over hva det koster oss alle når vi skal følge Stoltenbergs mantra om at «Våpen er veien til fred». Våpenkappløp fører til utarming av samfunnets ressurser og økonomi. All historie viser: Opprustning og våpen fører til krig.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!