Pensjonistene har lagt ned mye frivillig arbeid for at huset skal fungere på en god måte, skriver Kjell Helland i dette debattinnlegget.

Da jeg leste i Adresseavisen at kommunen vil konkurranseutsette Hornemannsgården, fikk jeg nærmest kaffen i vrangstrupen. Hornemannsgården er en gave som Trondheim kommune ga til byens eldre ved 1000-års jubileumet i 1997. Jeg har selv et nært forhold til Eldres Hus gjennom mine mange år som tillitsvalgt både lokalt og sentralt for byens og landets offentlige pensjonister.

Adresseavisen mener: For trangt for ideelle organisasjoner

Bakgrunnen for forslaget om å konkurranseutsette Hornemannsgården skal være at EU har utarbeidet og vedtatt nye anskaffelsesdirektiv som vår regjering og storting har vedtatt også skal være lov i Norge. Dette skjer selv om vi ikke er et fullverdig medlem av EU. Jeg synes det er trist at byens eldre og Pensjonistenes fellesorganisasjon (PFO) nå har havnet i denne situasjonen.

Pensjonistorganisasjonene har gjennom disse årene nedlagt et stort arbeid i å legge til rette for en stor og variert aktivitet i huset. I tillegg betaler pensjonistforeningene gjennom sitt medlemskap i PFO inn om lag 160.000 kroner årlig, noe som også går til husets drift. Jeg synes det er skremmende å høre at rådmannen i sitt saksframlegg for formannskapet kommer med beskrivelser som har vesentlige feil. De setter PFO sin måte å drive på i et veldig dårlig lys, noe som ikke er vår opplevelse som brukere. Dette er lite seriøst. Her burde det vært en selvfølge at kommunen i sin saksbehandling også hadde lyttet til PFO som tross alt har drevet de Eldres Hus gjennom disse årene.

Vi har hatt et velfungerende Eldres Hus i alle år. Pensjonistene har i denne forbindelse lagt ned mye frivillig arbeid for at huset skal fungere på en god måte. Ved å drifte Hornemannsgården på en annen måte som beskrevet i avisen, tror jeg både kommunen og byens eldre komme dårligere ut og vil være lite tjent med. Dette kan umulig byens politikere være tjent med. Vi bør derfor nå forvente at våre politikere gjør det som er mulig for at Hornemannsgården fortsatt kan driftes av og for de eldre selv, og til beste for oss som brukere av huset.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.