Det er en god løsning å bygge Byåstunnelen så lenge det tilrettelegges bedre for syklister og gående i Bøckmansvegen og Byåsveien.