Vi er mange som er rykende uenig i at Brundalsforbindelsen må bygges, slik Adresseavisen tar til orde for 13. desember. Det er flere grunner til det:

Matjord raseres. Når Norge har den tredje dårligste selvforsyningsgraden i verden, er det helt vanvittig å ødelegge utmerket matjord for å spare 3–4 minutter i kø. Selvforsyningsgraden i Norge har alltid vært blant de laveste i verden, og den er fallende.

Kollektivtilbudet i området er utmerket. Det finnes knapt bydeler i Trondheim med bedre busstilbud, som oftest avganger hvert 10. minutt, begge veier, tidvis hvert 5. minutt. Bussene er dessverre for det meste tomme utenom morgen og ettermiddag. I personbilene sitter det tilsynelatende én-to personer i hver.

Det er lite som tilsier at det vil bli økt bruk av kollektivtilbudet her i området om det bygges fire felt. Tvert imot er jeg redd en ny firefelts veg vil tiltrekke mer biltrafikk, også fra områdene rundt, skriver Eirin Holm Rise. Foto: Privat

Det ligger barne- og ungdomsskole langs Hørløcks veg og Tunvegen, som kommer til å bli tungt trafikkert om Brundalsforbindelsen bygges. Trafikken gjennom Skovgårdkrysset reduseres, men Tunvegen og området rundt fotballbanene og skolen på Charlottenlund ser ut til å bli mer trafikkert om ikke veien forbi stenges helt. Slik jeg ser det, flyttes bare problemet med tanke på sikkerhet for myke trafikanter.

Sykkelveinettet og gangfeltene er allerede flerfelts. Ungene og jeg beveger oss uten hindringer rundt i bydelene på to hjul. Om Brundalsforbindelsen bygges, kan det se ut til at vi heretter må krysse firefelts vei for å komme oss rundt.

Krysset Hørløcks vei – Yrkesskolevegen og området rundt, er etter min erfaring mer trafikkfarlig enn Skovgårdkrysset. Det trengs ikke mange minutter med observasjon for å oppleve det. Det er bare et par måneder siden ei ung jente på tur til skolen ble påkjørt, og det er daglig nestenulykker i gangfeltet. Skovgårdkrysset er lysregulert og trygt, selv om det går tregt når det er mange som skal gjennom.

Det finnes andre traseer som kan benyttes, én som går langs oversiden av Tunga fengsel og én som går over Brundalen og Leistad.

Og ja, jeg har forslag til løsninger også:

Gratis buss for barn på skole og videregående, redusert busspris for fastboende og folk som jobber i området. Mulighet for tilskudd til å kjøpe el-lastesykkel.

Veitraseer som allerede eksisterer, kan tas i bruk.

Gjøre buss nr. 14 om fra matebuss til å gå sin tidligere trasé direkte til sentrum.

Kommunen tar over eierskapet og gjør jordet om til byhage, park, bygger flere sykkel- og gangveier og parseller for dyrking. Så tett som det bygges nå, er det lenge imellom noen av oss får se viltvoksende vekster eller mat som dyrkes og høstes.

Det er lite som tilsier at det vil bli økt bruk av kollektivtilbudet her i området om det bygges fire felt. Tvert imot er jeg redd en ny firefelts veg vil tiltrekke mer biltrafikk, også fra områdene rundt.

I Oslo har det nylig vist seg at billigere buss gir økt bruk av kollektivtransport og redusert bilbruk. Da er det nærliggende å tenke at billigere kollektivtransport vil ha samme effekt her i Trondheim.

La oss bevare matjorda, selvforsyningsgraden vår og noen få grønne lunger i Trondheim. Skal vi ha som mål å få ned biltrafikken, kan vi ikke bygge mer vei.

Teksten ble først publisert på innleggsforfatterens Facebook-side.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!