Kampen om Møllenberg har nå nådd et nytt nivå. Barnefamilier sier at de gir opp og flytter. Møllenbergprosjektet, hvor Trondheim kommune får støtte fra regjeringen for å løfte området i henhold til blant annet variert beboersammensetning, bokvalitet og felles uterom, har skapt engasjement og fremtidstro for de som bor i området.

På beboermøtet var det idédugnad hvor visjoner og ønsker for fremtiden ble delt. Oppmøtet var stort, og til stede var også representanter fra kommunen, Møllenbergprosjektet, velforeninga, Husbanken og boligutleiere.

Flere gode tiltak er allerede realisert. Buranbanen har blitt et fantastisk lekeområde med nærliggende bydelsbibliotek. Thornæsparken ble nettopp ferdigstilt, og et stort løft av Gyldenløves gate er påbegynt.

Så slapp politikerne bomben som for mange snur opp ned på håpet og entusiasmen som nettopp var blitt ble tent. Hvem skal bruke møteplassene, aktivitetene og oppgraderingene? Stikk i strid med sine tidligere lovnader, vedtak og planer så vedtar de 39 nye studenthybler i Festningsgata 11!

Er politikerne klar over hvilket unikt område Møllenberg er for byen vår? Det er Nordens største sammenhengende trehusbebyggelse. Området er verneregulert og står i Regional plan for kulturmiljø 2022–2030, oppført som et NB!-område. Det betyr at det har status som nasjonal interesse.

Reguleringsplanen for området er en bevaringsplan, hvor det blant annet står at formålet med planen er: «Å åpne for en bedring av bomiljøet ved å hindre økning og muliggjøre reduksjon i utnyttelsesgraden i de tettest utbygde delene av området». Så hvorfor handler dere politikere i byen vår stikk i strid med reguleringsplanen?

Mange byer har områder med gammel trehusbebyggelse, områder med sjel og autentisitet. Der disse er bevart og utviklet på gode måter har politikerne, fagmiljøer, ideelle organisasjoner og lokalsamfunnet gått sammen for å bevare og utvikle disse.

Det har vært en vilje til å bevare de kulturhistoriske verdiene som skal romme mange ulike aktiviteter og bruk som bolig, næringsvirksomhet, sosiale møtesteder, lekeplasser og kulturelle aktiviteter. Tilreisende søker gjerne mot områder som er preget av autentisitet. Det er dette turistene søker når de kommer til Trondheim, og det er dette vi ofte søker når vi besøker andre byer.

Hvis vi spiller på lag, kan Møllenberg bli Trondheims mest unike bydel. Med Møllenbergprosjektet og områdeløftet har bydelen blitt tilført betydelige ressurser. Området har en engasjert velforening og beboere som brenner for bydelen sin. Vi ønsker en bydel med en variert beboersammensetning, gode møteplasser, kulturelle aktiviteter og næringslivsaktører, der husene og fellesarealene blir vedlikeholdt og tatt godt vare på.

Skal vi få til dette må politikerne og Trondheim kommune følge sine egne regler og vedtak, og ikke minst gå rundt fra hus til hus på tilsyn, slik at ulovligheter blir avslørt og må tilbakeføres.

Møllenberg står nå på vippepunktet til å bli en studentghetto preget av festbråk og forslumming. Hva ønsker dere egentlig?

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!