Sårbare naturverdier i skog er for viktige til å overlates til næringsinteressene.