Andelen beboere i sykehjem som det siste året har fått kartlagt sin risiko for underernæring, er ikke det samme som andelen av beboere i sykehjem som faktisk er, eller risikerer å bli, underernært.

Ifølge Trondheim Høyres ordførerkandidat Kent Ranum og Tone Dorthe Sletten, som er fraksjonsleder for samme parti i helse og eldrekomiteen i dagens bystyre, er det bare Oslo som har flere underernærte enn Trondheim i sine sykehjem. Seks av ti hevder de.

Sletten skriver i sitt debattinnlegg at «andelen beboere på sykehjem i Trondheim som er vurdert med risiko for underernæring har steget fra 35,5 prosent i 2018 til 57,8 prosent i 2021. Bare Oslo ligger høyere enn oss. Og med den omtalen eldreomsorgen i Oslo får om dagen, så er vel ikke det en sammenligning vi syns er verdig for våre eldre.»

I kvalitetsmeldingen for eldreomsorgen uttrykker Kommunedirektøren også sin bekymring for arbeidet med underernæring. Her er bekymringen derimot at tallet «bare» er 57,8 prosent, mens det ideelt sett skulle vært 100 prosent.

Tallet som Høyre viser til, 57,8 prosent, er nemlig andelen av beboere i sykehjem i Trondheim som det siste året har blitt kartlagt for å avdekke en eventuell risiko for underernæring. Kartlegging av risiko for underernæring er et nasjonalt satsningsområde og første skritt på veien for å kunne yte individuell hjelp til riktig ernæring der det avdekkes behov. Der Sletten trekker frem Oslo som et skrekkens eksempel, er virkeligheten at Oslo kartlegger flere for risiko for underernæring enn noen annen kommune.

Underernæring blant eldre handler om så mye mer enn sentralkjøkken eller ikke. Redusert appetitt er vanlig mot slutten av livet. Dårlig tannstatus, svelgproblematikk, tap av smak og luktesans, demenssykdom og ensomhet gjør også at mange eldre får i seg mindre næring enn de har behov for.

Næringsrik mat er grunnleggende, men næringsrik mat som blir liggende på tallerkenen gjør ingen nytte. I neste valgperiode vil Trondheim Arbeiderparti prioritere økt bemanning blant dem som jobber tettest på de som bor på sykehjem, og vi ønsker en eldreomsorg som virkelig satser på kompetanse og fagutvikling. Og så blir det viktigere enn noen gang at også eldre som bor hjemme, får kartlagt sin risiko for underernæring slik at det kan settes inn tiltak som passer best for den enkelte.

Til slutt vil jeg gi honnør til Trondheim kommune som i den krevende perioden 2018 til 2021 økte andelen av beboere i sykehjem som fikk kartlagt sin risiko for underernæring fra 36 prosent til 58 prosent. Fortsett det gode arbeidet!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe