Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) er studentenes velferdsorganisasjon i Trondheim. Vi har samtale- og rådgivningstilbud, psykologer, helsestasjon på campus, barnehager, idrettsbygg, treningssentre, kiosker, kafeer og kantiner, men mest kjent er vi nok for studentbyene våre. Moholt studentby er et landemerke i Trondheim, og vi har 18 studentbyer og studentboliger rundt omkring i byen.

Sit eies av studentene, og det tas ikke ut noe økonomisk utbytte. Overskudd går tilbake til studentene, i form av studentvennlige priser, gratis eller rabatterte velferdstjenester, og investeringer i bl.a. nye studentboliger.

Sistnevnte hovedsakelig gjennom å bygge nye studentbyer, men noen ganger kjøper vi også eksisterende boliger. Det skjer gjerne når vi ser behov for å etablere oss i områder hvor vi har liten tilstedeværelse, men hvor det bor mange studenter. Eksempler kan være Lademoen og Møllenberg.

Vi er alltid åpne om våre planer, og vi opplever å ha et godt samarbeid med Trondheim kommune, blant annet ved at vi får benytte kommunens forkjøpsrett der begge parter ser at det er hensiktsmessig.

Sit har en bomiljøavdeling som følger opp alle som bor hos oss med smått og stort av utfordringer. Vi har vektertjeneste som sørger for at stilletidene overholdes og at det er hjelp å få døgnet rundt. Vi har en renholds- og driftsavdeling som sørger for rene og ryddige fellesarealer, i bygg som holder høy standard og er godt vedlikeholdt.

Vi mener det skaper trygghet, ikke bare for studentene som bor hos oss, men for naboene våre også, som vet at her er ting i orden. Derfor blir vi også stolte hvis politiet forteller at de ikke har en eneste klage på bråk fra våre boliger, og da «nabokjerringene» hang lapp på døra til bygården vår i Nedre Møllenberg gate med takk for at våre beboere ikke laget støy og leven under korona-slippet høsten 2021.

På en lapp har noen skrevet «Takk for at dere ikke er blant fest-støyerne», signert med «Nabokjerringene» og hengt på døra til Sits bygård i Nedre Møllenberg gate. Foto: Sit

Så er det viktig å understreke at vi i Sit er opptatt av alle byens studenter. Vi ønsker at alle studentene skal leve gode, trygge og meningsfulle liv. Boforhold og naboskap en stor del av dette, og vi vil bidra inn i de nærmiljøene hvor vi er med erfaring, løsningsvilje, og oppbrettede ermer. Vi deltar på ulike samarbeidsarenaer, som «Pådriv Trondheim» og «Hei Nabo», for å skape forståelse for at studentene er et positivt tilskudd til byen, og for å gjøre vårt for at Trondheim når sitt eget mål om å være Nordens beste studieby.

Så tilbake til spørsmålet: Må Sit absolutt ha studentboliger på Møllenberg? Svaret er ja.

Selv om det enkleste hadde vært å si nei, og late som om vi ikke ser utfordringene her. Møllenberg er sentrumsnært, det er campusnært, og studenter og andre unge mennesker vil alltid finne området attraktivt.

Sit har både et ansvar og et hjerte for å være til stede i et område hvor det bor så mange studenter. Vi tror også at vår tilstedeværelse, med gode bygg, ordnede forhold og en vilje til å skape gode nabolag for alle som bor her, blir en viktig del av den fremtidige løsningen for området.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!