I det siste har det i flere debattinnlegg i Adressa blitt framstilt slik at det i Festningsgata 11 nå blir et nytt hybelhus med 39 hybler, og at dette gir presedens for andre prosjekter i området. Dette er ikke riktig, så ta ikke alt for god fisk!

Kommunen har forkjøpsrett ved salg av leiegårder. Festningsgata 11 ble i 2022 solgt for i underkant av 35 millioner fra en privat aktør til Ramo Holding, eid av Raymond Molberg, som er en av byens «hybelkonger». Formannskapet vedtok enstemmig å bruke kommunens forkjøpsrett til fordel for Studentsamskipnaden (SiT).

Ved behandlingen sa jeg følgende: «Denne saken innebærer at vi etablerer hybler på Møllenberg, men dette er allerede et hybelhus, som er solgt videre som et hybelhus. Men det vil gi en meget god eier av bygget. At Samskipnaden tar over er bra».

Det var klart for hele formannskapet at SiT skulle bruke bygget til hybler.

SV, som skriver i et innlegg i Adressa at alternativet til 39 hybler er ti leiligheter, fremmet ikke noe slikt forslag da kjøpet ble behandlet. De var med på det enstemmige vedtaket, uten på noen måte å problematisere at SiT skulle kjøpe gården til hybler. Samskipnaden ville neppe kjøpt gården hvis det ble begrenset til ti leiligheter. Da ville den fortsatt vært et privat hybelhus, og kanskje ikke rehabilitert.

Festningsgata 11 har lenge vært et hybelhus. Det var 11 boenheter der, men 32 soverom. Kommunedirektøren skrev i saksframlegget at det er uklart hvor mange som bodde i bygget, fordi kontraktene var fordelt per leilighet og ikke per soverom. Det var gjort endringer i innvendig planløsning, som ikke er omsøkt.

Det er ingen grunn til å tro at Ramo Holding ikke ville brukt bygget til hybelhus. Ved at bygningsrådet brukte kommunens forkjøpsrett på vegne av SiT blir det en økning på seks hybler, basert på at det opprinnelig kunne bodd 32 personer i gården. At bygningsrådet med dette etablerer et nytt hybelhus på Møllenberg er altså feil.

Omstridt bygård. Den politiske godkjenningen av studenthybler i Festningsgata 11 på Møllenberg har skapt debatt. Foto: Christer Stensås

SV hevder i Adressa at denne godkjennelsen vil gi presedens, og dermed føre til ytterligere hyblifisering. Kommunedirektøren skrev til bygningsrådet at alle byggesaker er forskjellige når det gjelder tomter, uteareal, størrelse og vurdering i forhold til den nye hyblifiseringsparagrafen. Det er altså ikke hold i SVs påstand om at Festningsgata 11 gir presedens for andre saker i området.

Vi kommer til å behandle hver sak for seg, slik det har skjedd i andre saker. Det er tverrpolitisk holdning om å utvikle Møllenberg, og endre boligsammensetningen over tid. Det er et unntak at et enstemmig bygningsråd valgte å gi SiT muligheten til å utvikle Festningsgata 11.

Møllenberg-beboer Mari Folven utfordrer meg i Adressa til å spille på lag med Møllenberg, og Elisabeth Alstad følger opp med et innlegg om å bevare en unik bydel. Jeg er enig med begge.

Venstre tok som første parti tak i hyblifiseringen på Møllenberg for seks år siden. Da hadde kommunen sovet i tretti år, noe som har ført til at studentene nå utgjør halvparten av beboerne på Møllenberg. Venstre fikk flertall i bystyret både for den såkalte «hyblifiseringsparagrafen» (søknadsplikt for ombygging til hybler) og for «Møllenbergprosjektet» (en langsiktig plan for utvikling av bydelen).

Det er flott at regjeringen bevilget 25 millioner til Møllenbergprosjektet over fem år, og gjør det mulig med en sterk områdesatsing.

Venstres ulike politiske initiativ gjennom flere år for å gjøre noe med hyblifiseringen er nå blitt politisk felleseie. Det er flott. Derfor kommer bystyret denne uka til å utvide virkeområdet for «hyblifiseringsparagrafen» til å gjelde alle sentrumsområder.

Dette vil alene ikke redde sentrumsområdene fra å bli studentghettoer. Arbeidet for å skape varierte bomiljøer er likevel langsiktig, krever flere tiltak og tverrpolitisk innsats.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!