For de av oss som står utenfor arbeidslivet, kan veien inn ofte være lang og krevende.  Skreddersydde tiltak som arbeidsforberedende trening (AFT) er derfor svært viktige. Vi opplever at Adresseavisens fremstilling av arbeidsforberedende trening trenger noen flere nyanser.

I sin lederartikkel 3. januar setter Adresseavisen søkelyset på arbeidsmarkedstiltaket arbeidsforberedende trening (AFT) som vi i Prima AS leverer til Nav. Vi er glade for at både media og offentligheten engasjerer seg i fagfeltet arbeidsinkludering. Oppmerksomhet omkring arbeidsinkluderingsbransjen og vårt arbeid med å gi mennesker et fotfeste i arbeidslivet hilser vi velkommen. Samtidig er det viktig at tiltaket AFT blir diskutert på riktige premisser.

Vellykket arbeidsinkludering handler om å støtte, kvalifisere og ta i bruk den enkeltes ressurser for å skape en individuelt tilrettelagt vei inn i arbeidslivet. For å lykkes med dette, er det viktig at deltakerne opplever tiltaket som meningsfylt og motiverende. Vi er imponerte over hvilken egeninnsats og krefter våre deltakere legger ned i sin ferd mot arbeidslivet. Denne innsatsen forplikter oss til å levere et tilbud som er relevant for den enkelte. I vår verktøykasse har vi mange ulike verktøy, og våre høyt kvalifiserte veiledere evner å bruke disse på en meget god måte.

Dersom situasjonen tilsier det, vil de også endre litt på opplegget og finne frem andre verktøy som er bedre egnet for øyeblikket. I romjula fikk vi på grunn av stort frafall dessverre ikke gjennomført det opprinnelige opplegget vi hadde planlagt for de ti personene som skulle få et internt tilbud hos oss. Vi er enige med Nav i at den opprinnelige planen var god, men at opplegget var avhengig av flere deltakere enn de som kom, for å fungere optimalt.

Arbeidsforberedende trening er et av flere arbeidsinkluderingstiltak som Prima arrangerer. Det som skiller AFT fra andre tiltak, er at det er spesielt myntet på de som i utgangspunktet står lengst unna arbeidslivet. Dette er de tiltaksdeltakerne som får den tetteste, mest skreddersydde og mest individuelle oppfølgingen av alle som står utenfor arbeidslivet. En viktig del av avklaringen er også å avdekke om deltakerne trenger denne tette oppfølgingen, eller om de vil ha bedre utbytte av andre tiltak.

Aktiviteter som skal gi sosial trening og kvalifiserende aktiviteter som skal gi den enkelte deltaker økte muligheter i arbeidslivet, er ofte to sider av samme sak. En sosialpedagogisk metode som Prima  bruker, er grupperefleksjoner rundt relasjoner og sosialt samspill. Det er disse nyansene vi mener er viktige å få med hvis man skal diskutere AFT på et informert plan. Slike refleksjonsrunder kan gjerne innledes ved at deltakerne får se en film hvor ulike mennesketyper, adferdsmønstre og reaksjoner portretteres på en interessant måte.

Vi i Prima er svært stolte av vår statistikk som viser at av de som har deltatt på AFT hos oss i 2022, har 70 personer fått nye, livsforandrende muligheter i formidling til arbeid eller utdanning. For oss i Prima er det viktig at befolkningen er klar over hvilken samfunnsgevinst arbeidsforberedende trening gir, både for den enkelte deltaker og for samfunnet som helhet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe