Ifølge Folkehelsemeldingen haster det å jevne ut de økende sosiale forskjellene innen helse. Befolkningsbaserte helseundersøkelser blir trukket frem som et viktig verktøy i arbeidet. Men ingen finansieringsordninger støtter innsamling av data. Kan det være en forglemmelse?