Trygve Lundemo lar seg skremme på byåsingenes vegne av at de blågrønne partiene har blitt enige om at trafikken i Midtbyen skal ned. «Bilfri Midtby» blir et begrep, en visjon vi samdest om, men definitivt ikke noe spøkelse å la seg skremme til å klamre om perlekjedet for. De aller fleste kan være enige om at klarer vi å avlaste, sånn at gjennomkjøringstrafikken gjennom Midtbyen blir borte, og at langt flere velger å gå, sykle eller reise kollektivt, så vil det bli bedre for alle. Det blir færre biler som stamper i kø eller sirkler rundt og rundt for å lete etter parkeringsplass. Det blir flere HC-parkeringsplasser for, mer rom for å kjøre bevegelseshemmede, bedre avvikling av parkering for håndverkere og vareleveranser. I tillegg til alt dette blir det rom for kulturliv, næringsliv og folkeliv. Men det skjer ikke magisk over natten, og det skjer ikke med tvang.

Det blågrønne samarbeidet står for å praktisk og pragmatisk arbeide for å bedre byen rundt oss. «Bilfri Midtby» ville jeg nok heller ha kalt «Bedre Midtby», fordi det handler aller mest om bedre bruk av Midtbyen for oss alle, ikke en krig mot privatbilen.

Lundemo gir også i sin kommentar inntrykk av at grønn politikk er noe Høyre har blitt tvunget til av De Grønne. Fra 2015-valget, via 2019 og til i dag har Høyre hatt stadig mer og bedre klima- og miljøpolitikk, i takt med forståelsen av at klima og miljø er vår tids største utfordring. Den utfordringen må løses, klimautslippene må ned, energien brukes mer effektivt, og naturen ivaretas. Her kan og skal Norge, spesielt teknologihovedstaden Trondheim, vise vei gjennom å finne og prøve bedre måter å løse våre samfunnsutfordringer på en måte som gir mer velferd med mindre utslipp. Det er utslippene vi skal stanse, ikke utviklingen.

Det oppfinnsomme næringslivet i Trondheim og Trøndelag er godt i gang med å levere grønnere løsninger for en hel verden, og mange tar også samfunnsansvar med å etterspørre mer grønn politikk fra partiene. Det er gjennom oppfinnsomhet og dugnad at vi klarer å omstille oss for å løse de virkelig store utfordringene. Ikke gjennom pekefinger, ensidige forbud og moralisering. Omstillingen til et bærekraftig samfunn må inkludere hele samfunnet, ikke bare kommunen selv. Dette har Høyre jobbet med i en årrekke, og har lenge hatt bedre klima- og miljøpolitikk enn Arbeiderpartiet i Trondheim. Det blir rett og slett mer og bedre klimakutt med et blågrønt samarbeid enn et rødgrønt, dels på grunn av ambisjoner, men også rett og slett fordi vi har flere verktøy.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!