Elevene skal oppleve at skolehverdagen blir mer praktisk og variert, og at de dermed opplever økt motivasjon og mestring.