Regionsjef Randi Nygaard Grøntvedt i Sjømat Norge hadde et motinnlegg i Adresseavisen 8.9.23 til stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt i Rødt på hennes innlegg 31.8.23 om Salmar og lakseskatten.

Begge skribentene er kun opptatt av økonomi, ikke et ord om klima- og naturkrisen vi har. Grøntvedt beklager også at 500 arbeidsplasser bare på Frøya går tapt på grunn av den nye lakseskatten. Tror havbruket virkelig at næringen vil «vokse inn i himmelen» uten at det får følger for klimaet?

Vi må verne villaksen som er på rødlista. Mange er bekymret for at den forsvinner fra våre elver. 95 prosent av all villaks dør naturlig i havet. Da er det desto viktigere å berge de siste 5 prosentene som går opp i elvene våre. Det er ingen tvil om at lus og sykdom fra oppdrettslaks, både fra fisken som svømmer i åpne merder i sjøen og rømt oppdrettslaks, er en trussel mot villaksen. Genetisk blanding av villaks og oppdrettslaks er også en reell trussel. Nå er det klimatiltak havbruket også må forholde seg til.

Klimakrisen har i sommer virkelig tatt grep med ekstremregn, flom, ras, tørke og hetebølger både i Norge og hele verden. Planter tørker inn, og landbruket sliter. Det produseres mindre mat.

Spørsmål til Randi Grøntvedt i Sjømat Norge: Hvilke klimautslipp kommer faktisk fra havbruket for å produsere cirka 2 millioner tonn fisk pr. år? Hvor mye CO₂ slippes ut fra all flyfrakt av laks til Amerika og Østen og fra titusenvis av trailere og båter som frakter laks ut i verden og fôr til Norge? En bør vel satse på kortreist fôr produsert i Norge fremfor frakt av soyafòr helt fra Amazonas? Hvor bærekraftig er det å hente titusener av arbeidsfolk fra utlandet til å jobbe i oppdrett i Norge? Hvor raskt vil næringen oppnå null utslipp, null lus og null rømming for å bli bærekraftig for naturen? Hva gjør næringen for å berge villaksen som er på rødlista? Vi bør vel satse på helt lukkede anlegg?

Spørsmål til Hege Nyholt i Rødt på Stortinget: Kan dere be regjeringen lage en rapport som viser klimaregnskap og de naturskader oppdrett virkelig påfører vårt felles livsgrunnlag?

Norge skal redusere sitt klimautslipp med 50 prosent innen 2030. Da må havbruksnæringen også inn på banen med fullt trykk. Lakseoppdrett er årsak til en meget stor andel av våre klimautslipp. De store overskuddene i næringen bør vel brukes til å møte det grønne skiftet raskere, ikke til kun til å skape nye arbeidsplasser og økt produksjon for enhver pris, slik næringen vil.

Det hjelper ikke verken kysten, Norge eller verden at det skapes flere arbeidsplasser som ikke er bærekraftig overfor klimaet og naturen. Det er å sage over den berømte greina vi sitter på. Klima og naturkrisen er det aller viktigste å gjøre noe med nå, slik FNs generalsekretær innstendig ber hele verden om. Vi snakker om å berge vårt livsgrunnlag på kloden.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!