Selv om veimerkingen er forskriftsmessig godkjent, er det mye som tyder på at den har vært for dårlig under ombyggingen av nye E6 mellom Trondheim og Stjørdal.