Det kan bli dyrere å være syk neste år. Selv om økt pasientbetaling aldri er populært, framstår regjeringens forslag både forståelig og nødvendig.