Det kan bli dyrere å være syk neste år. Selv om økt pasientbetaling aldri er populært, framstår regjeringens forslag både forståelig og nødvendig.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 øker regjeringen egenandelene for både legetjenester og undersøkelser på sykehus med tre prosent. Egenandelstaket, det du må betale før du får frikort, økes med 119 kroner. Det betyr at det nye egenandelstaket kommer opp i 3040 kroner.

I tillegg økes pasientenes egenbetaling av medisiner på blå resept fra 39 til 50 prosent. Og dersom du ikke møter opp på timen du har fått på sykehuset, må du betale et gebyr på 1500 kroner, en kraftig økning på 375 kroner.

I en debatt med helseminister Ingvild Kjerkol i NRKs Politisk kvarter torsdag morgen, karakteriserte Frp-leder Sylvi Listhaug regjeringens forslag som «dønn usosiale» og «hjerteråe».

Det er aldri populært å øke prisene for pasientbehandling. Men de foreslåtte økningene på egenandelene er innenfor den såkalte normen for lønns- og prisvekst neste år. Det må pasientene tåle i en tid der det er nødvendig å dempe oljepengebruken for å få kontroll på norsk økonomi.

Gebyrøkningen for ikke å møte opp til avtalt time er riktignok høyere enn den generelle prisstigningen. Men det er rimelig at det skal koste mer å utebli fra avtaler. Årlig er det om lag 200 000 timer som ikke blir benyttet. Det fører til at verken helsepersonell, utstyr eller lokaler brukes så effektivt som de burde, og at ventelistene forblir lange.

Frp lever i en annen økonomisk virkelighet enn de fleste andre partiene på Stortinget. Listhaugs kritikk av regjeringens prisjusteringer bør derfor tas med en klype salt. Det hun likevel har helt rett i, er at Kjerkols utsagn står i grell kontrast til hva hun sa som opposisjonspolitiker. For to år siden foreslo Solberg-regjeringen å øke egenandelstaket til 3180 kroner. Det er 140 kroner mer enn det dagens regjering foreslår. Den gang fastslo Kjerkol at det var «stygt gjort» av Høyre-regjeringen å gjøre det dyrere å være syk.

Det hadde sett penere ut om helseministeren slapp å møte seg selv så brutalt i døra.