Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina har sendt millioner på flukt. Over 65 000 ukrainere har kommet til Norge så langt. Regjeringens mål er at de skal ha et godt opphold mens de er i Norge, og raskt kommer i jobb og kan forsørge seg selv.

På lederplass i Adressa 1. november er avisa bekymret for at regjeringens forslag om å arbeidsrette introduksjonsprogrammet vil gå utover norskopplæringen.

Det mener jeg lager et kunstig skille mellom språkopplæring i et klasserom og den språkopplæringen som skjer naturlig på en arbeidsplass.

Norskopplæring i et klasserom skal selvfølgelig fortsatt være en del av introduksjonsprogrammet. I tillegg foreslår regjeringen et tilskudd til å etablere et digitalt system for norskopplæring. Det vil gjøre det mer fleksibel og lettere å kombinere med jobb. For vi vil at flere skal jobbe og lære norsk samtidig.

Derfor foreslår vi nå å justere introduksjonsprogrammet slik at det stilles et tydeligere krav til kommunene om arbeidsretting. Det gjør vi fordi arbeid er en av de viktigste integreringsarenaene. I tillegg kreves det deltidsarbeid eller arbeidspraksis for at kommunene skal kunne forlenge introduksjonsprogrammet en ekstra periode.

For på arbeidsplassen lærer du hvordan samfunnet fungerer, du får brukt og utviklet språket og får et sosialt nettverk. Arbeid gjør også at du kan forsørge deg selv og familien. Det er bra for den enkelte, og det er bra for samfunnet og fellesskapet.

En av fem ukrainere i Norge mellom 18 og 66 år er i arbeid. Det er bra. I løpet av høsten vil enda flere være ferdig med introduksjonsprogrammet, og klare for arbeidslivet. Derfor intensiverer vi nå innsatsen slik at flest mulig kommer i jobb.

For å få til det må alle bidra. Regjeringen, kommunene, partene i arbeidslivet og de fordrevne må alle gjøre sitt for at de som kan jobbe, får en jobb. Ukrainere vil jobbe, lære språk og tilegne seg kompetansen som kreves for å få jobb. Samtidig betyr ikke det at de vil få drømmejobben med en gang. Det er viktig at de sier ja takk til assistentstillinger og praksismuligheter i starten. Det bygger kompetanse og gir norsktrening. Og viktigst: det gir inntekt og muligheter.

Kommuner over hele landet har vist en enorm vilje til å integrere og bosette. Jeg tror at vi som fellesskap også framover vil klare dette. Solidariteten med ukrainerne er sterk i Norge, og den skal vi bygge videre på for å få enda flere ut i jobb.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!