Det er nødvendig med bedre kunnskap om miljøet i og ved Trondheimsfjorden.