Elever med etnisk minoritetsbakgrunn er overrepresentert i spesialpedagogiske tiltak og diagnostiseres oftere med lærevansker og atferdsproblemer enn norske elever.