Tog på dobbelspor og firefelts motorvei i nord og sør. Lar det seg gjøre?