I et intervju med Adresseavisen 24. august 2013 sa høyretoppene Linda H. Helleland, Frank Jenssen og Torhild Aarbergsbotten at med en ny regjering skulle en ny E6 gjennom Sør-Trøndelag stå ferdig på sju år.

De tre uttalte den gangen at E6 fra Melhus til Oppland var en av Norges farligste veistrekninger. – Vi kan ikke vente på de rødgrønnes lovnad om at veien skal stå ferdig i 2023. Det må skje raskere, helhetlig – og med nye finansieringsformer, sa de tre i intervjuet.

Torsdag i forrige uke kom Nye Veier AS med sin prioriteringsliste, uten at E6 sør er nevnt med ett ord. – Nå ser vi at løftet fra de tre ikke blir innfridd, sier Greni.

Kjenner ikke saken

Dette er Jenssen og Aarbergsbotten uenig i.

– Denne saken har jeg jobbet med i mange år og kjenner den ut inn. Det gjør tydeligvis ikke Heidi Greni, sier Aarbergsbotten.

Hun og Jenssen mener at Trøndelag nå får endelig sikkerhet for at det blir bygd skikkelig E6 fra nord til sør i trøndelagsfylkene. De føler seg trygge på at innbyggere og næringsliv vil si at dette er et godt bytte mot den klattvise utbedringen av E6 sør for Trondheim, som lå i tidligere planer. Trøndelag får ny E6 for over 20 milliarder kroner, i stedet for de sju til åtte milliardene det var snakk om før.

- Nye Veier AS har hele E6 i Trøndelag blant de prosjektene som skal bygges ut. Det at selskapet og deres fagfolk har fått ansvar for å beslutte rekkefølgen er nytt siden valgkampen, men det viktigste nå er at det blir igangsatt storstilt utbygging av vei i Trøndelag. Det burde glede, men i Sp surmuler man, sier Jenssen.

Aldri lovet innen 2020

Aarbergsbotten og Jenssen sier de for øvrig aldri har lovet at E6 sør skulle stå ferdig til 2020, men at de ville bygge den ferdig på halve tiden i forhold til de rødgrønnes plan om 2032. Lovnaden var å stå på for gjennomslag for dette i en borgerlig regjering.

- Og vi har stått på, resultatet er altså at Nye Veier AS nå skal bruke tre ganger så mye for å bygge E6 i Trøndelag som planlagt. Om vi skulle beklage noe, måtte det være at vi ikke våget å love så storstilt E6-utbygging som nå kommer i Trøndelag.

Når det gjelder E6 i Midtre Gauldal (Vindalsliene – Korporals bru) er denne i startgropen for bygging. Som Høyre-representanter fra Sør-Trøndelag har de etter deres mening bidratt til å få på plass oppstartsbevilgninger. Det som gjenstår, er kvalitetssikring av prosjektkostnader før bompengeproposisjonen kommer til Stortinget på nyåret.

– Vi jobber for byggestart i 2017, sier de to.

Bygger E6 i tunnel

Vindalsliene – Korporals bru er ifølge Aarbergsbotten blitt et helt annet prosjekt enn hva som opprinnelig var planlagt. Veien skal nå bygges tunnel i stedet for utbedring av eksisterende trase. Dette etter lokalt ønske fra Midtre Gauldal kommune, blant annet for å spare dyrkamark. Det har ført til at prosjektet er blitt nesten dobbelt så dyrt, og har løst ut krav om kvalitetssikring.

- Derfor har det tatt litt lengre tid med å få frem bompengeproposisjonen til Stortinget. Dersom Sp mener at det er bedre å bygge billig og dårlig, og heller ikke lytte til lokale ønsker, får det stå for deres regning, sier Torhild Aarbergsbotten.