Den nye dyrtida gjør at forskjeller kommer til syne.