Kan femårig utdanning med spesialisering være løsning på sykepleiermangelen?