Verdens mest romslige og sosialt rettferdige sykelønnsordning kunne feiret 40 år 1. juli. Men det var visst helt taust, både fra Nav og i mediene. Vil vi ikke vedkjenne oss at Norge egentlig er en verdenssensasjon?