En rapport som anbefaler et nytt museum for kunst og design på Leüthenhaven, får skarp kritikk. Alle relevante fakta må på bordet før politikerne tar en avgjørelse.