Nok underskrifter for Orkdals-prosten som femte bispekandidat i Nidaros

Orkdalsprosten Dagfinn Thomassen (53) blir neste uke offisielt nominert som den femte bispekandidaten i Nidaros. Det er klart etter at initiativtagerne har fått tilstrekkelig antall underskrifter.

Bispekandidat. Det er samlet tilstrekkelig med underskrifter til at prost Dagfinn Thomassen i Orkdal blir den femte bispekanidater i Nidaros. 

Saken oppdateres.

- Vi har samlet 130 underskrifter for Thomassens kandidatur fra ni prostier i bispedømmet, opplyser prest Lars Sperre, Ilen, en av de tre initiativtagerne som har samlet underskrifter.

Ifølge nominasjonsreglene for tilsetting av biskoper, er det mulig å fremme alternative bispekandidater.

Kravet er underskrifter fra minst 100 stemmeberettigede fra bispedømmet i menighetsråd og/eller prester, vigslede kateketer, diakoner og kantorer.

I tillegg må underskriftene komme fra minst tre prostier.

Sammen med de to andre initiativtagerne, Sveinung Tennfjord, daglig leder i Kirkens SOS Trøndelag og KrF-politikeren Siv Mari Forsmark, nestleder i Byneset menighetsråd, vil Sperre torsdag oversende underskriftene til Kirkerådet, som har det formelle ansvaret for nominasjon av alternative kandidater.

LES OGSÅ: Lanserer en femte bispekandidat i Nidaros

LES OGSÅ: Kronikk: Nidaros trenger en raus biskop

- Innsamling av underskrifter over all forventning

- Vi kommer til å ta kontakt med Kirkerådet fredag for å forsikre oss om at Thomassens kandidatur er mottatt og oppfyller alle formelle krav, noe vi er helt sikre på, sier Sperre. Han synes arbeidet med å samle underskrifter har «gått over all forventning». - Vi har fått langt større oppslutning enn det vi hadde våget å håpe på, sier Ilen-presten.

Fristen for å lansere alternative kandidater går ut 19. mars. Sperre regner med at Kirkerådet vil komme med den offisielle nominasjonen av Thomassen på mandag.

Dagfinn Thomassen er opprinnelig fra Kristiansand, men har tilbrakt hele sin prestetid, i Nidaros bispedømme og har vært prest i Flatanger, Kolvereid, Byneset - Leinstrand og prost i Namdal prosti og Orkdal prosti.

De fire øvrige bispekandidatene som ble nominert av Nidaros bispedømmeråd 1. mars er prost Nils Åge Aune, Sør-Innherrad, prost Herborg Oline Finnset, Strinda, prost Ragnhild Jepsen, Nidaros og prost Kristine Sandmæl, Lofoten.

LES OGSÅ: - Den norske kirke er moden for en lesbisk biskop

LES OGSÅ: Historisk bispenominasjon i Nidaros bispedømme

Omfattende avstemningsrunde

Fra 21. mars til 20. april skal menighetsråd, prester, vigslede kateketer, diakoner og kantorer i bispedømmet avgi stemme i bispevalget i Nidaros. Alle proster i de øvrige bispedømmene samt teologiske professorer og ledere av praktisk-teologiske utdanninger deltar også i avstemningen.

I neste avstemningsrunde skal alle biskopene og Nidaros bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet som er tilsettingsorgan. På Kirkerådets møte 12.-14. juni i Trondheim, tilsettes en av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer.

LES OGSÅ:  Adresseavisen mener: Historisk og gledelig nominasjon til ny biskop

LES OGSÅ: Tor Singsaas slutter som biskop

På forsiden nå