Adresseavisens ferske trondheimsmåling gir Nilsen fire nye år i Rådhuset, men målsettingen er mer ambisiøs enn som så.

- Vi fikk to i Byavisas måling, men vi håper på tre, sier Nilsen som minner om at Pensjonistpartiet fikk hele fire representanter i 2003. Men da ble det så mye internt bråk i partiet at tre av representantene, med Gerda Rekstad i spissen, meldte overgang til Arbeiderpartiet midt i valgperioden. Det skjer neppe igjen.

Noe skjer

- Vi er på glid oppover. Noe er i ferd med å skje, sier en optimistisk Nilsen og ser årets lokalvalg som en mellomstasjon med tanke på stortingsvalget om to år. Da skal Pensjonistpartiet inn i nasjonalforsamlingen med trøndersk representasjon.

Det er naturlig nok de eldres vilkår og rettigheter som opptar partiets fremste menn. De er fornøyd med at pensjonene nå er foreslått hevet. Ellers mener de uførereformen har gitt negative utslag og fungerer lite rettferdig. Men de to presiserer at de representerer et parti for alle.

- Vi vil drive mer breddepolitikk. Det er foreslått en navneendring for å illustrere dette, men Pensjonistpartiet er et innarbeidet begrep i norsk politikk, sier Kokaas. Han mener velgergrunnlaget bør være brukbart. Det er for tiden om lag 900.000 norske pensjonister. Inkluderer man de uføre, blir millionen passert.

Mer trikk

Oppvekst, bedre vilkår for barn og unge, utvidelse av Gråkallbanen og miljøtiltak er stikkord for noen av de sakene partiet ønsker å satse på.

- Vi er også opptatt av at det bygges heldøgns omsorgsboliger i tilknytning til byens helse- og velferdssentre. Her må det legges til rette for aktiviteter for beboerne, både inne og ute. Dermed kan vi nærme oss det vi kaller demenslandsbyer etter mønster fra Nederland. Demente blir i dag ofte plassert på et sykehjem med lite stimulering. På dette feltet er økt grunnbemanning en kjernesak.

Vern av dyrkajorda i Trondheim er også en sak Pensjonistpartiet setter høyt på dagsorden, samt bedrede forhold for enslige. Her bør det vurderes reduksjon i de kommunale avgiftene for dem som bor alene.

- Det koster jo like mye for en enslig som for en familie å bo. Det bør vi gjøre noe med.

28 år i bystyret

De to erfarne politikerne kan begge se tilbake på mange år i byen styre og stell. Nilsen debuterte i bystyret i 1983 og har 28 år bak seg i salen, 20 for Fremskrittspartiet, åtte for Demokratene. Han satt i formannskapet som kommunalråd i seks år. Nå kan han bli valgt inn for et tredje parti.

Kokaas (57) ble innvalgt første gang i 1999, også han for Frp inntil han meldte overgang til Pensjonistpartiet i november i fjor.

Begge har ledet bystyrekomiteer, Nilsen kulturkomiteen, Kokaas helse- og velferdskomiteen samt kontrollkomiteen.

Nilsen slår fast at han er veldig klar for enda en bystyreperiode. Han lover at han vil gjenoppta sin rolle som ombud for folk flest.

- Politikerne er ikke flinke nok til å lytte til enkeltmennesker og følge dem opp når de har noe på hjertet, sier 59-åringen som er veldig aktiv i sitt eget nærmiljø på Ranheim og Vikåsen for å vinne velgernes oppmerksomhet.

- Vårt problem er at vi ikke når frem i riksmediene. Vi har derfor vært rundt og fylt 20.000 postkasser med valgmateriell. Vi har også vært rundt på byens kjøpesenter og informert.

44 kommuner

Pensjonistpartiet stiller ved årets valg lister i 44 kommuner og tolv fylker. I Sør-Trøndelag har partiet lister i fem kommuner; Malvik, Hitra, Orkdal, Rissa og Trondheim. Særlig på Hitra er oppslutningen god. En måling viste nylig 18,9 prosent. Pensjonistpartiets Per Ervik er for tiden fungerende ordfører i Hitra kommune. I Malvik stiller den tidligere Høyremannen Per Walseth som ordførerkandidat.

Adresseavisen trondheimsmåling viser at Nilsen har gode sjanser til en ny periode med en forholdsvis klar fremgang fra målingen i august. Partiet har gått frem ved alle målinger siden mars. Ved fylkestingsvalget ser det verre ut. Det kan gå mot en ny periode uten representanter fra Pensjonistpartiet.