I det bystyret som nå synger på siste verset, har Høyre 18 plasser. Hadde vår Respons-måling vært valg, hadde partiet mistet hele fem plasser. Selv om partiet gjorde et godt valg i 2011, ville dette vært en dramatisk tilbakegang for byens nest største parti. I forhold til vår august-måling er oppslutningen stabil, like under 20 prosent. Et slikt valgresultat kan et parti som sikter på regimeendring ikke være fornøyd med.

Les også:-Utvikler snart gjeller

Siden valget i 2011 har pilene bare pekt nedover for det største opposisjonspartiet. Det er påfallende at etter 12 år i opposisjon står partiet stadig svakere. Etter det som kan bli et dårlig valg for Høyre, vil partiet måtte gå gjennom en kritisk selvransakelse. Hvordan har Trondheim fått en så svak opposisjon, Fremskrittspartiet og Venstre medregnet, mot et regime som ikke har hatt bare glansnumre? Det er blant spørsmålene det er naturlig å stille seg på hele den borgerlige siden. Selv om de rødgrønne og senere sentrum-venstrealliansen ledet av Rita Ottervik (Ap) utgjør en sterk bastion, har det i årenes løp vært sprekker i muren. Det har Høyre ikke klart å utnytte til sin fordel.

Oppslagene om svikten i eldreomsorgen under Otterviks regime, burde være en gavepakke til Høyre. Partiet har hatt eldreomsorg som en av sine tre satsningspunkter, men selv med en retorikk om krise i eldreomsorgen, har Høyre ikke klart å slå gjennom hos velgerne. Det er ikke tvil om at eldreomsorgen i Trondheim har store mangler. Med en troverdig argumentasjon burde Høyre kunne ha scoret mer på dette temaet.

Les også: -Trist å lese om eldreavvik

Partiet har i liten grad stilt med klare alternativer til sentrum-venstrealliansens poltikk. Ap har tallfestet hvor mange nye stillinger de vil etablere i eldreomsorgen, mens Høyre har sagt at de i det minste vil ha like mange. Ellers satser de på å etablere en eldrekommisjon. Det er slett ingen dårlig idé, men en byråkratisk ordning har lite gjennomslag hos velgerne.

Høyres andre hovedtema i valgkampen er en bedre skole med læregaranti. Partiet har tradisjonelt stor troverdighet på sin skolepolitikk. Men også her blir det noe ullent når partiet uttaler seg om målene for skolepolitikken. De vil bygge flere skoler med såkalt OPS-samarbeid, men sier for eksempel ikke noe om hvor mange skoler de vil bygge. Det gjør Ap, som har flere klare målsettinger enn det Høyre kan liste opp.

Les også: Vil innføre læregaranti

Det tredje temaet er Trondheims gjeldsbyrde, der Høyre vil vise hvordan det sittende regimet har tatt opp store lån for å realisere sin politikk. Dette er et viktig, men også diskutabelt problem. Men dette er ikke et tema som mobiliserer massene, for å si det slik, snarere en revisjonsaktig sak som engasjerer et mindretall. Alt i alt har Høyre i denne valgkampen ikke klart å fremstå som et tydelig alternativ til Rita Otterviks styre.

Et lyspunkt for partiet er at mange av dets tidligere velgere er usikre på hva de skal stemme på. Med en god innspurt i valgkampen kan Høyre kanskje hanke inn noen ekstra stemmer hos de som ikke har bestemt seg. Men noe skifte blir det ikke.

Les også: Er Trondheim en gjeldsversting?