Har du lyst til å bli lærer, men har for dårlig karakter i matte? Det er bare å søke likevel. I juli blir det forkurs i matte.

Fra høsten 2016 må ferske lærerstudenter ha karakteren fire i matematikk fra videregående skole. Det gjør at de institusjonene som utdanner lærere, er svært spente på hvordan opptaket blir i år. For lærerutdanningen i Levanger i det helt ferske Nord Universitet har 20 prosent av årets førsteårsstudentene for dårlige mattekarakterer til at de hadde kommet inn i år.

- Dette er dramatisk og vi er spent å hvordan det blir, sier dekan Egil Solli ved lærerutdanningen.

Han har tidligere kalt det nye mattekravet for et underlig krav.

Kravet om karakteren fire i matematikk er en del av lærerløftet som regjeringen la fram høsten 2014.

Usikkert opptak

Først når søknadsfristen til høyere utdanning går ut 15.april, vet høyskolene og universitetene hvor mange søkere til lærerutdanningen som har for dårlig karakter i matematikk. Disse skal få tilbud om forkurs i matematikk.

- De nye kravene kan redusere rekrutteringen til lærerstudiet, sier Camilla Trud Nereid. Hun er dekan ved lærer- og tolkeutdanningen i Trondheim som nylig er blitt en del av NTNU. Hun frykter ikke at det skal bli vanskelig for studiestedet hennes å rekruttere nok lærerstudenter. Ved grunnskolelærerutdanningen i Trondheim er det venteliste for å komme inn. Derimot frykter hun for hvordan det nye kravet slår ut for andre lærerutdanningsinstitusjoner.

Begge dekanene ved grunnskolelærerutdanningene i Trøndelag har vært skeptiske til at karakterkravet fra høsten 2016 blir høyere i matematikk enn i alle andre fag. Camilla Trud Nereid mener det burde vært differensiert etter hvilke fag studentene søker på.

- Nå blir det slik at en søker til lærestudiet i norsk med tre i matematikk og seks i norsk ikke vil komme inn.

Bekymret for barnetrinnet

Nereid mener det ikke er så farlig om det er lett å komme inn så lenge det er vanskelig å komme ut. Hun er særlig spent på hvordan mattekravet slår ut for grunnskolelærerutdanningen for 1. til 7. årstrinn.

- Der er rekrutteringen dårlig i dag også og det er en skeiv kjønnsbalanse, sier Camilla Trud Nereid.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har tidligere advart mot for få lærerstudenter fra høsten når det blir krav om karakteren fire i matte for å komme inn på lærerstudiet

Juli blir hektisk

- Dette blir utrolig krevende både for lærere og studenter. Juli blir hektisk, sier Egil Solli i Levanger. Søkere med karakteren tre i matte må likevel bare søke lærerutdanning, men belage seg på å bruke juli måned på matematikk. Solli regner med at forkursene må holdes i juli siden den endelige sensuren fra videregående skole først er klar 1. juli.

Han forteller at Universitetet i Tromsø utvikler et nettbasert forkurs i matematikk. Dette kurset får søkere til Nord Universitet tilbud om. I tillegg tilbyr Nord Universitet et ekstra forkurs med en ukes samling på Levanger i juli. Tidlig i august blir det så eksamen og sensur med bestått eller ikke bestått.

Egil Solli er overbevist om at det blir ekstremt travelt i juli, men syns det er positivt at søkere til lærerutdanningen får tilbud om forkurs.

- Det er veldig spennende hvor mange lærerstudenter som kommer inn i år. Det er åpenbart at det blir færre enn sist år, sier han.