70 prosent av de marine ingrediensene i fiskefôret er byttet ut med proteiner og fett fra planter.

- Dette har redusert innholdet av de sunne omega-3 fettsyrene i fiskefileten med cirka 60 prosent. Av hensyn til laksens helse og forbrukerne krav til omega-3 i fisken er det viktig å finne nye kilder til disse viktige næringsstoffene i fiskefôret, sier seniorforsker Bente Ruyter i matforskningsinstituttet Nofima.

Men oppdrettslaksen er fortsatt en viktig kilde til marint omega-3, understreker Ruyter.

- Ett måltid oppdrettslaks dekker det ukentlige behovet for en frisk person. Laksen er fortsatt en av våre beste kilder til omega-3 i kosten, sier hun.

Tidligere var det 90 prosent marine råvarer i laksefôret. Nå er fiskeolje og fiskemel i økende grad erstattet av rapsolje og soya.

- Det ventes en kraftig vekst i oppdrettsnæringen, men det vil ikke være nok fiskeolje til å dekke næringens behov for marint omega-3. Hvis det ikke finnes nye kilder til marint omega-3, er det fare for at innholdet i fôret og dermed i fisken går ytterligere ned. Det drives forskning på mange felter for å finne nye kilder og fôringsmetoder. Jeg tror den reduserte tilgangen til fiskeolje og marint omega-3 kan løses i løpet av få år, sier Ruyter.

Innholdet i fisk viktig for mange

Nasjonalt råd for ernæring gir råd til Helsedirektoratet om kosthold.

- Vi har ikke vurdert nedgangen av marint omega-3 i oppdrettslaks spesielt, sier Erik Arnesen.

Han er medlem i rådet og helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

- De helsemessige konsekvensene er vanskelig å vurdere. Jeg vil tro nedgangen har størst betydning for dem som spiser fisk sjelden, og som nesten bare spiser laks, sier Arnesen.

Han mener det er viktig å overvåke utviklingen av næringsinnholdet i fisk nøye.

- Laks og makrell er de fiskeslagene som bidrar mest til nordmenns inntak av marint omega-3 utenom tran, så innholdet i fisk er viktig. Men tilgangen på opplysninger om omega-3 innhold er ikke god nok i dag. Mange forbrukere er neppe klar over at nedgangen av marint omega-3 i oppdrettslaks har vært så stor som omkring 60 prosent, sier Arnesen.

Ernæringsrådet mener for lite inntak av fisk generelt er en utfordring i kostholdet.

- Vi anbefaler å variere mellom flere typer fet fisk. For gravide, ammende og unge kvinner er det ekstra viktig å spise fet fisk fordi de har økt behov for marint omega-3. Anbefalingen fra rådet er å spise 300–450 gram fisk i uken, hvorav minst 200 gram fet fisk. Dette dekker behovet for omega-3, sier Arnesen.

Bransjen ikke bekymret

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge sier det pågår en intens leting etter nye kilder for marint råstoff til oppdrettsbransjen.

- En kraftig vekst i næringen krever at man må løse fôrutfordringen. Næringen kan ikke gå mye mer ned på den marine andelen, og må hente mer marint råstoff fra andre kilder enn i dag. Planter som dyrkes i havet kan for eksempel bli en ny kilde til marint omega-3. Alle vet at det er lite rom for å øke beskatningen av de ville fiskebestandene, men vi kan utnytte enda mer avskjær fra fiskeindustrien og såkalt utkast fra fiskefartøyer, sier Kvistad.

- Frykter dere at mindre marint omega-3 i oppdrettslaksen får forbrukerne til å se på den som et dårligere produkt?

- Jeg tror folk vet at laksen fortsatt er en av de rikeste kildene til omega-3, så det bekymrer meg ikke. Omdømmemålingene viser at norsk laks har en svært sterk posisjon blant forbrukerne, sier Kvistad.

Påvirker næringsbalansen

Mer bruk av planteolje i fiskeforet har også ført til økte nivåer av omega-6 fettsyrer i laksen. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) mener nivåene av omega-6 i fiskefôret ikke bør økes dersom laksen skal bidra til en riktig balanse mellom omega-6 og omega-3 i kostholdet.

- Vi får omega-6 fra en rekke kilder, derfor er det viktig at det samlede inntaket ikke blir for stort, sier forskningsdirektør Bente Torstensen i NIFES.

Omega-6 er essensielle fettsyrer som vi trenger i kosten. I oppdrettslaks er det ca. ti ganger mer omega-6 enn i villaks.

Egil M. Opland951 98 689egil.opland@adresseavisen.no