I Oslo varsler ordfører Raymond Johansen spesielle tiltak for å sikre årets 17. mai feiring.

Professor og sikkerhetsforsker Per Morten Schiefloe ved NTNU mener det er umulig å sikre seg helt mot den typen av islamistiske terrorangrep Europa har opplevd den siste tiden.

- Å sikre seg mot et angrep, for eksempel på 17. mai, er umulig. Væpnet politi i gatene er bare effektivt når den potensielle terroristen opplever at det er noe å risikere. Hvis vedkommende er overbevist om at handlingen er riktig, er forbredt på å dø og tror at man vil belønnes i et liv etter dette, vil ikke bevæpnet politi virke avskrekkende. Men politi med våpen og styrket sikring kan være med på å stoppe, eller begrense, en terrorhandling.

Bygg og personer kan sikres

Schiefloe mener det er svært viktig å beskytte og sikre symboltunge bygninger og nøkkelpersoner i samfunnet. Der har Norge vært naive, mener professoren. Men terrorsikring er i praksis umulig når terroren går utover helt tilfeldige mål, slik det tilsynelatende var i Stockholm, mener han.

- Angrepet i London var knyttet til parlamentsbygningen, terroristen hadde planlagt aksjonen og hadde leid en bil til formålet. I Nice var anledningen symboltung, det var Frankrikes nasjonaldag. Begge steder var ofrene tilfeldige. I Stockholm var det knapt planlagt. Her ble det kapret en bil som sto parkert med nøkkelen i. Både tid og sted for angrepet og ofrene var tilsynelatende tilfeldige.

Identifiserer seg ikke

At noen kan begå så forferdelige handlinger mot sin egen befolkning, mener forskeren har sammenheng med hvor man først og fremst opplever sin tilhørighet.

- Folk som identifiserer seg med samfunnet de lever i og er en del av, vil ikke begå terrorhandlinger som rammer tilfeldig. De som ikke identifiserer seg med det omliggende samfunnet, men som opplever sin primære tilhørighet til en radikal utgave av islam, er imidlertid en potensiell rekrutt for terrorisme. Det avgjørende er hvordan folk konstruerer sin identitet, altså hvem de opplever seg å være, sier Schiefloe.

Forebygging krever dialog

Professoren mener overvåkning og forebyggende arbeid er svært viktig i kampen mot terrorisme. Han har inntrykk av at det har fungert best overfor høyreradikalisme, og kanskje ikke like effektivt mot radikale islamister. Utfordringen er at forebygging forutsetter dialog og et minimum av felles fundament med hensyn til synspunkter og opplevelser. Hvis det ikke eksisterer, blir det vanskelig, mener han.

- Vellykket økonomisk og yrkesmessig integrering er helt sentralt, men er heller ingen garanti. Terroristen bak angrepet i London var rimelig velintegrert.

Hvis folk først og fremst identifiserer seg med militant islam, er det en risiko for terrorrekruttering, mener professor Per Morten Schiefloe. Foto: Vegard Eggen