Tvang kommune, Ytre Tvang, Sammensurium, Navnløs og Robust. Det er blant forslagene som har kommet inn til nytt navn når og dersom de fire kommunene Bindal, Leka, Nærøy og Vikna slår seg sammen. Flest foreslår at nykommunen skal hete Ytre Namdal. Se flere forslag i faktaboksen.

Innbyggerne hadde frist til å komme med forslag 1. oktober. Mer eller mindre seriøse forslag har kommet inn via Facebook-siden «Kommunereformen: Bindal, Nærøy, Leka og Vikna». Det er grunn til å tro at tvangsvedtaket har ført til stor idérikdom når det gjelder navn.

Har du kontroll på de nye kommunenavnene i Trøndelag? Test kunnskapene dine her.

- Protesterer mot «Ytre Tvang»

- Det blir helt sikkert ikke «Ytre Tvang» kommune. Da protesterer jeg, sier ordfører Steinar Aspli (Sp) i Nærøy kommune.

- Mange av forslagene er uttrykk for frustrasjon eller bare for spøk, sier han og slår fast at «Ytre Namdal» ikke er et unaturlig navn på den nye kommunen.

Omgjøring av stortingsvedtak

Kommunene Bindal, Leka, Nærøy og Vikna ble motvillig slått sammen til én kommune av Stortinget i juni. Nå foregår arbeidet med å slå sammen de fire kommunene uten at Leka deltar. Kommunen har søkt det nye stortingsflertallet om å få omgjort stortingsvedtaket fra juni.

Også Bindal kan komme til å søke om å få bli stående alene, forteller ordfører Britt Helstad (Ap). Hun forteller at de kommer til å ta opp spørsmålet i kommunestyret når de får sett Senterpartiets forslag til å omgjøre stortingsvedtaket fra juni.

Sp håper på stortingsflertall

- Valgresultatet viste at det er stor motstand mot kommunesammenslåing, sier arbeiderpartiordfører Britt Helstad. I Bindal gjorde Senterpartiet et brakvalg og fikk 35 prosent av stemmene. Det er 20 prosentpoeng flere enn ved sist stortingsvalg.

Senterpartiets forslag blir presentert når Stortinget åpner 9. oktober. Får partiet med seg stortingsflertallet, kan kommuner få omgjort tvangsvedtaket dersom de søker om det.

- Dersom kommunene selv ber om det, syns jeg det er riktig at de får omgjort sammenslåingsvedtaket, sier senterpartiets stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, Marit Arnstad.

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp).

KrF avgjør

- Alle stortingspartiene minus Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre var mot å slå sammen kommunene med tvang. Og de partiene har ikke flertall i det nye Stortinget, fortsetter hun og sier det er flere grunner til at det er naturlig å ta opp saken på nytt.

- Ingenting er gjennomført som ikke gjør det mulig å gjøre nytt vedtak. Sammenslåing av disse fire kommunene var i strid med de faglige rådene fra Fylkesmannen, og KrF stemte mot tvang sist, sier Arnstad. Hun slår fast at det er KrF som vil avgjøre dette.

Sammenslåingsprosess i vakuum

Nærøyordfører Steinar Aspli slår fast at dette gjør at sammenslåingsprosessen er i vakuum så lenge det er uavklart hvem som blir med i en eventuell ny kommune. Heller ikke Nærøy har tatt stilling til om kommunen skal søke om å få omgjort sammenslåingsvedtaket fra juni.

- Nå gjør vi det vi må og håper å få avklart hvem som blir med i en ny kommune i løpet av noen uker, sier Aspli.