Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen krever en ekstra rekrutteringsinnsats fra institusjonene som utdanner lærere. Han er spent på hvordan det slår ut at du må ha firer i matte for å komme inn på lærerstudiet fra høsten.

Spent er også prodekan John Magne Grindeland ved fakultet for lærer – og tolkeutdanning på det som tidligere var Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Mye nytt i år

- Det er flere ting på en gang i år. Vi vet ikke hvordan det slår ut at årets opptak er det siste med fireårig lærerutdanning. Kanskje studenter utsetter lærerutdanningen ett år til lærerutdanningen blir femårig. Samtidig fører dårligere tider i samfunnet generelt ofte til at flere søker seg til lengre studier. Vi vet heller ikke konsekvensen av at vi er blitt en del av NTNU, sier prodekan Grindeland.

Sammen med lærerutdanningene i Bergen og Oslo har Trondheim hatt gode søkertall de siste årene.

To søkere per plass

- Vi har litt å gå på selv om karakterkravet i matematikk skulle føre til en reduksjon i søkertallet. De siste årene har vi hatt to søkere per studieplass, sier Grindeland. Han regner med at det er de minste lærestedene som får størst vansker med å rekruttere studenter når opptakskravet øker.

- Hos oss tar mange en master i dag også. Mellom en firedel og en tredel av våre studenter avslutter lærerutdanningen med en master i didaktikk i norsk eller matematikk, sier Grindeland som understreker at grunnskolelærerutdanningen i Trondheim er attraktiv for studentene på nasjonal basis.

Trondheim er populær

- Trondheim som studieby, er årsaken mange oppgir for at de vil studere hos oss, sier han. Prodekan John Magne Grindeland forteller at de jobber kontinuerlig med rekruttering. De siste årene har søknadsmassen til utdanningen på Rotvoll økt med 10-15 prosent.

Grunnskolelærerutdanningen er delt i to, for årstrinnene 1–7 og årstrinnene 5–10. Lærerutdanningen for de eldste årstrinnene har vært mest populær. Det er derfor knyttet ekstra spenning til hvordan kravet om karakteren fire eller bedre i matte slår ut for lærerutdanningen for 1.–7. trinn.

Fra opptaket i 2016 må alle lærerstudenter ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det kan føre til at søkningen til lærerutdanningen stuper, dersom noe ikke blir gjort. Tirsdag møtte kunnskapsministeren folk fra universitet og høyskoler til den årlige kontaktkonferansen.

Ekstra innsats

De skjerpede opptakskravene som kommer til høsten, er et resultat av lærerløftet regjeringen la fram høsten 2014.

- Lærerutdanningsinstitusjonene må sette i gang en særskilt rekrutteringsinnsats for å hindre for stor reduksjon i søkertallet, sa Isaksen i sin tale på konferansen. Han fortalte også at det blir tilbud om forkurs i matematikk for studenter som ikke har gode nok karakterer fra videregående skole.

Dyktige studenter

- Vi vet jo ikke, men må regne med at det blir færre søkere når vi skjerper inntektskravene. Det betyr at institusjonene som utdanner lærere, må gjøre en ekstra innsats, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han understreker at det ikke er mangel på studenter.

- Vi må bare få de til å velge læreryrket, sier han. Kunnskapsministeren tror at skjerpede inntakskrav, samt obligatorisk masterutdanning for alle lærere fra 2017, vil være med på å gjøre utdanningen mer attraktiv.

- Vi vil ha de dyktige studentene til å søke seg til lærerstudiet. Vi vil formidle at læreryrket er krevende, utfordrende og utrolig spennende. Det gjør vi ved å stille høye faglige krav.

NTNU et kraftsentrum

I sin tale til universitets- og høyskolesektoren sa Torbjørn Røe Isaksen at samfunnet er helt avhengig av å lykkes med lærerutdanningen.

- Det er en krevende jobb å være lærer, men det gir så mye glede både yrkesmessig og privat, sa Torbjørn Røe Isaksen. Han tror skolen kommer til å bli attraktiv som arbeidsplass.

Kunnskapsministeren sier han har veldig store forventninger til lærerutdanningen i det nye fusjonerte NTNU.

- Det er svært gode utdanninger begge steder med allmennlærerutdanningen på tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag og lektorutdanningen ved NTNU. Jeg forventer at NTNU skal bli et kraftsentrum for lærerutdanningen i landet når de får samlet fagmiljøene og hentet ut det beste fra begge steder.

foto
Prodekan John Magne Grindeland, fakultet for lærer- og tolkeutdanning.